Tài Liệu

image_empty

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QCVN 06:2022/BXD Sửa đổi 01- 2023

QCVN 06:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, […]

Download PDF
image_empty

DOUBLE L PROFILE – EN

Double L provides professional business advisory services. Focusing on client’s investment decision making process in Vietnam. We are always interested in understanding customers’ needs and adapting our services flexibly to meet the needs of our customers. We offer practical solutions that exceed clients’ very expectation.

Download PDF